Publisert

Forbudet mot produksjon og import av tradisjonelle lysstoffrør er her – har du byttet til LED?

RoHS-direktivet

Forbudet mot produksjon og import av tradisjonelle lysstoffrør er her – har du byttet til LED?

RoHS er en del av EU direktiv 2002/95/EC og står for Restrictions of Hazardous Substances, som i praksis går ut på å begrense bruk av farlige stoffer. RoHS-direktivet er bakgrunnen for at flere tradisjonelle lyskilder nå fases ut.

Nå forsvinner lysstoffrør

I 2012 trådte forbudet mot glødepærer i kraft i EU/EØS for å få ned strømforbruket og energieffektivisere belysningsanlegg. I likhet med glødepæreforbudet blir mange lyskilder, som omtales som tradisjonelle lyskilder (ikke LED), i løpet av 2023 forbudt. Denne gangen er det innholdet av farlige stoffer, da spesielt kvikksølv, som er utløsende for forbudet. Nå finnes det mange gode og langt mer energieffektive LED-alternativer som er helt uten det helse- og miljøskadelige kvikksølvet.

Hvilke muligheter finnes?

Mesterlys kan tilby flere alternative løsninger som erstatning for halogenpærer, tradisjonelle lysstoffrør og vanlige glødepærer. For eksempel å bytte til gode og alternative lamper med integrert LED, bytte til LED-lysrør eller andre LED-lyspærer.

Bytte til LED-armaturer

Det finnes utallige LED-armaturer å velge mellom avhengig av behov for kapslingsgrad (for plassering på bad og utendørs), slagfasthetsgrad, fargetemperatur (lysfarge) og lumen (lysmengde), størrelse og form.

Kompaktlysrør og lysrør kan nå erstattes med energieffektive LED-alternativer

LED som erstatning av kompaktlysrør og lysrør kan også være et godt og enkelt alternativ. Merk at LED-lyskilder som kan erstatte både lysrør og kompaktlysrør kan gi ulikt lys sammenlignet med et tradisjonelt lysrør eller kompaktlysrør. Alle armaturer bør skiftes til samme lyskilde dersom det er flere av de samme armaturene i samme rom. Husk at i T8 lysrørsarmaturer med magnetisk reaktor (gammel forkobling) må tenneren erstattes med medfølgende LED-tenner. I armaturer med elektroniske reaktorer må denne kobles vekk og denne jobben må gjøres av fagfolk.

Tilbake