Publisert

Slik kobler og bytter du lampene i huset

By Rydéns Cabano taklampe 1 835 kr

Slik kobler og bytter du lampene i huset

Elektrisk arbeid krever ofte arbeid fra fagpersoner, men en ufaglært person har lov til å montere ledninger til lamper, støpsler og brytere, samt montere lamper i tak der det er lagt opp for det. Kontakt en fagperson om du er usikker på hvordan du skal koble eller bytte en lampe. Det kan bli dyrt å prøve selv. Vi gir deg fremgangsmåten for kobling av lampe.

Sjekk om du trenger støpsel med jording

Noe av det første du bør sjekke er om du trenger et støpsel med jording og hvilken type ledning og støpsel som må kjøpes inn den nye lampen. I nyere elektriske anlegg er det stort sett jordede uttak. Er uttaket eller stikkontakten jordet, må støpselet også være det. Det vil stort sett være merket på lampene om det skal være jordet støpsel eller ikke.

Enkel fremgangsmåte for kobling av lampe

  • Sjekk ledningen. Er den jordet, har den tre ledninger. To ledninger, betyr at den ikke er jordet.
  • Ledningen som er jordet har gul og grønn farge, de to andre er nøytral leder med blå farge, og faseleder med brun farge.
  • Jordet ledningen skal alltid festes til jordingssymbolet eller der det er merket PE midt på støpselet.
  • De to andre ledningen festes til de to andre festene. Blå ledningen festes til merket N, brun ledning festes til merket L. Er det ikke merket på støpselet, er det samme hvilken av de to ledningen som festes hvor.
  • Ledningene festes ved å løsne skruene som sitter i støpselet.
  • Kutt av nødvendig plast slik at kobbertrådene stikker frem. Viktig! Ikke kutt av mer enn det som trengs for å feste ledningene.
  • Tvinn kobbertråden og tre den inn i hullet under skruene.
  • Stram skruene godt over kobbertrådene, slik at ledningene sitter godt.
  • Fest så ledningen i klemmen på støpselet. Delen av ledningen som festes her, må være hel og fin med all plastisolasjon på.

Følg samme fremgangsmåte om du ønsker å montere en bryter på ledningen til den nye lampen din. Du må bare gjøre det to ganger, da ledningen må festes i bryteren på begge sider. Den ene enden leder til støpselet og den andre til lampen.

Det er viktig å feste ledningene godt

Selve ledningen skal festes i klemmen nederst på støpselet for å hindre at ledningen dras løs under bruk. Det er viktig at denne festes godt. Den delen av ledningen som er under klemmen, må ha all isolasjonen eller plast i behold. Vær nøye på at du ikke kutter vekk dette når du skal koble ledningen til støpselet.

Kobling av taklampe

Det er samme fremgangsmåte som forklart ovenfor om du eksempelvis skal koble en taklampe. Er det en eldre bolig, må lampen kobles til via en sukkerbit. Her er ledningene fra taket allerede festet, slik at du fester ledningene fra lampen inn i sukkerbiten på samme måte som i et støpsel. I nyere boliger kobles lampen via et system ved å montere et DCL-lokk i taket. Det er dette som anbefales.

Vi hjelper deg

Skal du gå til innkjøp av ny lampe til hjemme, har vi lamper som passer for enhver smak og behov. Vi har lysrådgivere i butikkene våre som hjelper deg om du trenger råd og tips til belysningen din. Besøk en av våre butikker eller kontakt oss om du har noen spørsmål.

Tilbake